Visselblåsning

Vi vill göra rätt för oss

Vi strävar efter att skapa en öppen affärskultur där alla respekteras och där våra anställda, partners och andra kopplade till oss som företag kan känna sig trygga. Visselblåsning är en viktig del av detta, vilket innebär att vi aktivt vill identifiera och upptäcka missförhållanden på arbetsplatsen.

Vad är visselblåsning?

Visselblåsning handlar om att identifiera och upptäcka missförhållanden på arbetsplatser. Enligt det nya regelverket har vi satt upp en policy och kanal för att anställda och andra berörda helt anonymt ska ges möjlighet att rapportera om missförhållanden. En visselblåsning kan t.ex. vara olagliga eller oetiska ageranden på arbetsplatsen som är av ett allmänt intresse.

För att uppfylla regelverket kring visselblåsning har vi upprättat en kanal som tillhandahålls av Tissla AB, en extern samarbetspartner. Vi har publicerat vår fullständiga policy och visselblåsarkanal på följande webblänk: Shanar Vård & Omsorgs kanal för visselblåsning.

När ska tjänsten användas?

Tjänsten för visselblåsning kan användas för att rapportera felaktigheter som uppstår i ett arbetssammanhang. Det kan handla om missförhållanden som rör våra värderingar, etiska principer eller något som påverkar företaget allvarligt eller en människas liv.

Kanalen ska inte användas för frågor som vanligtvis ska tas upp med närmaste chef.

Läs mer om vår samarbetspartner här: Tisslas Hemsida