Ledsagning

Ledsagarservice syftar till att bryta och motverka den enskildes isolering, och utförs med ett flexibelt synsätt utifrån individuella behov. Det vill säga att någon följer med dig när du till exempel ska besöka läkare, gå ut på en promenad, gå på bio eller till en sportaktivitet.

Ledsagning erbjuder vi dem som är bosatta i Stockholms stad.

Vad är avlösning?

Avlösning är ett anhörigstöd för att stödja och skapa trygghet. Avlösning erbjuds när man i det egna hemmet vårdar någon över 21 som är långvarigt sjuka, de som har funktionsnedsättning eller äldre. Avlösningen utformas utifrån familjens önskemål och behov, individuellt i hemmet eller genom deltagande i gruppavlösning. Särskilt anställda anhörigstödjare utför avlösningen. Avgiftsfri avlösning omfattar upp till 24 timmar per månad och familj under dagtid, kväll och helg.

Hur söker man till avlösning/anhörigstöd?

Kontakta kommunen be att få tala med anhörigkonsulent, anhörigsamordnare eller med en biståndshandläggare.

För fler frågor kontakta oss på telefonnummer 08–510 624 50.

Anhörigstöd

Har du en familjemedlem eller en vän som får mycket stöd och hjälp från dig? Du som stödjer eller vårdar en anhörig kan själv få stöd.

Anhörigstödet vänder sig till alla som hjälper närstående som är:

 • långvarigt sjuka
 • äldre
 • har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
 • har en missbruksproblematik.

Du kan komma till oss för att dricka en kopp kaffe, vila, få en pratstund och råd. Här träffar du anhörigvägledare som är sjuksköterska eller undersköterskor med specialkompetens inom anhörigområdet, och hjälper dig att vända dig till anhörigkonsulenten.

Anhörigvägledare

Anhörigvägledare är sjuksköterska, undersköterskor som har ett stort intresse av och har fått fortbildning i ämnen som har med anhörig/närståendestöd att göra.

Vi erbjuder dig:

 • Kontaktperson – Ger dig stöd och information
 • Träffpunkt
 • Enskilda stödsamtal samt hembesök
 • Föreläsning
 • Hos oss bjuder vi massage (kostnadsfri för anhöriga).

Anhöriganställning
Som anhörig ger vi dig möjlighet att få anställning hos oss för att genomföra en del av hjälpinsatserna själv. Du blir i så fall anställd på samma villkor som annan personal och arbetar på enlig samma förutsättningar. Du delar arbetet med en kontaktman som utses av Shanar.

Utöver ovanstående, bidrar vi med följande för att en du skall ha möjlighet att genomföra arbetet professionellt:

 • Initial grundutbildning, som innefattar ett vårdbiträdes ABC. Hygien, lyftteknik, dokumentation med bland annat primär demensvård, stroke, palliativ vård, missbrukare, massage, mm
 • Du har en dedikerad handledare från den ordinarie personalen som regelbundet stämmer av hur arbetat går och som finns tillgänglig för frågor.
 • Möjlighet till att gå igenom Shanar praktikprogram. I praktikprogrammet praktiserar du hos ett par av våra kunder samt på vår träffpunkts verksamhet och lär dig hur arbetet bedrivs utan för ditt eget ärende. På så vis tar du del av företagets samlade kompetens och får specialkompetens inom demens, MS, Stroke och psykisksjukdom.