Ledsagning

Ledsagarservice syftar till att bryta och motverka den enskildes isolering, och utförs med ett flexibelt synsätt utifrån individuella behov. Det vill säga att någon följer med dig när du till exempel ska besöka läkare, gå ut på en promenad, gå på bio eller till en sportaktivitet.

Ledsagning erbjuder vi dem som är bosatta i Stockholms stad.

Vad är avlösning?

Avlösning är ett anhörigstöd för att stödja och skapa trygghet. Avlösning erbjuds när man i det egna hemmet vårdar någon över 21 som är långvarigt sjuka, de som har funktionsnedsättning eller äldre. Avlösningen utformas utifrån familjens önskemål och behov, individuellt i hemmet eller genom deltagande i gruppavlösning. Särskilt anställda anhörigstödjare utför avlösningen. Avgiftsfri avlösning omfattar upp till 24 timmar per månad och familj under dagtid, kväll och helg.

Hur söker man till avlösning/anhörigstöd?

Kontakta kommunen be att få tala med anhörigkonsulent, anhörigsamordnare eller med en biståndshandläggare.

För fler frågor kontakta oss på telefonnummer 08–510 624 50.