Om Shanar Vård & Omsorg

Shanar Vård & Omsorg är ett företag som andas personlig service. Hos oss får brukare skräddarsydd omsorg som är anpassad just utifrån brukarens behov och önskemål. Vår utgångspunkt handlar om att se hela människan och att ge våra brukare möjlighet att leva ett så bra liv som möjligt.

En vård och omsorg full av hopp, självständighet samt kvalitet som bygger på kunskap, trygghet och omtanke. Brukaren ska känna sig delaktig och kunna påverka utförandet av insatserna samt nå en ökad självständighet. Shanar bedriver vård inom en mängd olika områden: Ledsagning, avlösning och hemtjänst med kompetens genom demens, palliativ vård och missbruk. Shanar bedrivs till största delen utifrån avtal med kommuner.

Personlig Omsorgsplanering

Vi skapar individuella omsorgsplaner för varje brukare, vilket säkerställer att omsorgen är relevant och effektiv utifrån varje individs unika behov och önskemål.

Kompetensutveckling för Personalen

Vi satsar på kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling för vår personal, för att de alltid ska vara uppdaterade med de senaste metoderna och kunskaperna inom vård och omsorg.

Individcentrerad Vård

Genom att anpassa våra tjänster efter varje brukares behov och önskemål, strävar vi efter att ge varje brukare den mest fördelaktiga och tillfredsställande vårdupplevelsen.

Kvalitetskontroll och Förbättringsprocesser

Vår process för kvalitetskontroll och ständig förbättring innebär att vi systematiskt granskar och utvärderar våra processer för att snabbt kunna identifiera och åtgärda eventuella problem.

Samarbete för Omfattande Vård

Vårt samarbete med andra vårdgivare och hälsoorganisationer är en viktig del i att tillhandahålla en helhetsorienterad och sammanhängande vård.

Utöver dessa grundläggande aspekter av vårt arbete, är vårt systematiska kvalitetsförbättrande arbete starkt förankrat i SOSFS 2011:9. Detta regelverk utgör grunden för våra rutiner och processer, vilket säkerställer att vi kontinuerligt arbetar med att förbättra vår service och vårdkvalitet i linje med etablerade standarder och bästa praxis.

Genom denna mångfacetterade och genomtänkta strategi är vi på Shanar Vård & Omsorg ständigt engagerade i att erbjuda våra brukare den högsta möjliga kvaliteten på vård och service.

Medarbetare: 60 medarbetare totalt,
Kollektivavtal: Hök AB
Ägare Styrelse: Alla Bolag
Ekonomi: Alla Bolag

Om Shanar på andra språk

Arabiska

Engelska

Kurdiska

Persiska

Kontakta oss

Växel: 08–510 62 450
Mobil: 0735-31 39 59
Fax: 08-510 60 352

Mejl: info@shanaromsorg.se

Adress: Rimbo Skolväg 13 A-C, 762 31 Rimbo

Firoze Kordbache
VD / Verksamhetschef / Sjuksköterska

0735-31 39 59
info@shanaromsorg.se

Shanar Kordbache
Operativchef

0739-56 71 88
shanar.kordbache@shanaromsorg.se

Vi vill bli bättre!

Om ni behöver placera, Skicka gärna beställningar till fax-nummer 08-510 60 352.

För placerings frågor och studiebesök:

Kontakta Shanar Kordbache på telefonnummer 073–9567188 eller mejla till info@shanaromsorg.se.

Synpunkter och klagomål

Vi vill bli bättre! Alla synpunkter och klagomål är värdefulla för oss. De säger oss vad du tycker om våra tjänster. Dina synpunkter ger oss möjlighet att förbättra vår service.

Både för dig och för andra.

Skriv ner klagomål, synpunkter, förslag eller beröm- och skicka dem till oss.

Du kan lämna dem genom att fylla i vårt formulär direkt i datorn. Du kan också föra fram dina åsikter muntligt till personal, per post eller telefon. När vi fått dina synpunkter kontaktar vi dig för att försöka ordna upp det som kanske har blivit fel. Eller ge dig en förklaring. ( om du inte vill bli kontaktad kan du ange att du vill vara anonym).

Vi på Shanar Vård & omsorg AB önskar Er varmt välkomna!