Fakta

Typ av verksamhet: Hemtjänst

Talade språk: Förutom svenska talar vi flera andra språk. Fråga oss om du vill veta mer!

Vad är hemtjänst?

Den som inte klarar sig själv hemma på grund av till exempel ålder, sjukdom eller funktionshinder kan beviljas hemtjänst.

Hemtjänsten ska ge det stöd som behövs för ett bra liv hemma. Vissa kanske bara behöver stöd någon gång i månaden eller veckan, andra kanske behöver hjälp med olika saker varje dag. Det är alltid kundens behov och önskemål som styr över hur många timmar hemtjänst man får och vad man får hjälp med. Beslutet om hemtjänst görs av en biståndshandläggare hos kommunen.

Shanar tillhandahåller service av hög kvalitethemvård som är individualiserad för att tillgodose dina behov och ger dig möjlighet att bo med värdighet och komfort i ditt eget hem. Shanar erbjuder vård på ditt språk som präglas av omtanke, respekt och kunskap med hänsyn till din kultur. Shanar personal har kompetens inom psykisk funktionsnedsättning, demens, missbruk, palliativ vård, massage och matlagning. Shanar hemtjänst utför alla hjälpinsatser som du blivit beviljats enligt biståndsbeslut till exempel:

 • säkerhet övervakning (trygghetslarm)
 • personlig hygien
 • inköp
 • städning,
 • matlagning
 • avlösning
 • promenader
 • sportaktivitet
 • telesamtal med mera
 • Postärende
 • Sällskap

Hushållsnära tjänster

Vi erbjuder hushållsnära tjänster som underlättar livet för dig och ger dig den avlastning du behöver i hemmet och mer tid att umgås med familj och vänner.

Vi erbjuder regelbunden service såväl som enstaka insatser. Hos oss på Shanar är det du som bestämmer vad som ska göras och hur det ska göras. Kontakta oss för att få veta mer om vad vi kan erbjuda dig i form av hushållsnära tjänster.

Exempel på tjänster du kan få hjälp med är:

 • Fönsterputsning
 • Storstädning
 • Hänga upp gardiner
 • Gräsklippning
 • Städa förrådet
 • Service vid fester mm
 • Flytta tunga möbler
 • Storhandling av olika slags varor
 • Det finns ingenting inom hushållsarbete som vi inte klarar av.

Vad kostar det?

Bara 280 KR per timme inklusive moms.
Vi önskar er varmt välkomna!

Demensvård

Det kan ofta vara svårt att avgöra när åldrandet påverkar en familjemedlem. Ignorera inte varningssignaler, eftersom små saker kan lägga upp till en större utmaning otroligt snabbt. Om du märker vissa förändringar hos din kära, kan det vara dags att söka hjälp utifrån:

 • Förändringar i relationer med familj och vänner.
 • Utträde ur sociala interaktioner.
 • Ovanligt beteende, såsom ökad agitation, talar högt eller lite eller pratar inte alls.
 • Att försumma personlig vård, såsom hygien eller näring.
 • Tecken på glömska, såsom högar av oöppnad post, otvättad tvätt och brända eller smutsigt kokkärl.
 • Misskötsel av ekonomin, såsom obetalda räkningar eller ovanliga köp.

Den enskilde vårdtagaren står alltid i fokus hos oss på Shanar Vård & Omsorg

Shanar Vård & Omsorg har en speciell utbildad hemtjänstgrupp med inriktning på demensdiagnos. I teamet ingår demenssjuksköterska, undersköterskor och vårdbiträden. Teamet finns tillgängligt från kl. 8.00 på morgonen till kl. 19 på kvällen.

Syftet är att ge personer med demens bättre omvårdnad, större trygghet och därmed ökade förutsättningar att bo kvar i det egna hemmet.

Palliativvård – vård i slutet av livet

Palliativ vård är vård som kan förebygga och lindra symtom. Ibland kan den också förlänga livet, men inte bota sjukdomen. Du kan få palliativ vård om du har en livshotande sjukdom som du inte kan bli av med. Syftet med den palliativa vården är att du ska ha det så bra som möjligt på alla sätt trots sjukdomen.

Praktisk hjälp/ hur vi kan hjälpa dig

Du kan få hjälp av hemtjänsten om du bor hemma och behöver hjälp att till exempel handla, laga mat eller att sköta din hygien.

Vill du bli hemtjänstkund hos Shanar?

Så här gör du för att bli kund hos oss:

 1. Kontakta en biståndshandläggare i din kommun för att göra en ansökan.
 2. Meddela din biståndshandläggare vilken hemtjänst som du önskar
 3. Vi kontaktar dig för att planera din hemtjänst efter dina behov och önskemål.

Vad kostar hemtjänst?

Vad gäller prissättning av hemtjänst bestäms taxan i varje enskild kommun. Även om taxorna kan variera mellan olika kommuner är de alltid inkomstprövade vilket innebär att taxan bestäms efter dina inkomster. Det finns en maxtaxa i hemtjänsten (det maximala beloppet du betalar per månad oavsett insatser), den gäller oavsett var du bor eller vad du har för inkomst. Från den 1 juli 2016 är maxtaxan 1990 kr.

Har du frågor om hur du går till väga för att få ett biståndsbeslut eller har du frågor om prissättning av hemtjänsten i din kommun kan du vända dig direkt till din kommun.

Shanar bedriver hemtjänst i många kommuner i Sverige. Det kostar ingenting extra att anlita en privat utförare som Shanar.

Personlig kontaktman

En av våra medarbetare inom hemtjänsten utses till din kontaktman och kommer att vara den person som i första hand utför insatserna i ditt hem. Kontaktmannen är den medarbetare som du träffar oftast och har extra ansvar för dig vilket bidrar till en ökad kontinuitet och trygghet. Skulle du av någon anledning inte vara nöjd med din kontaktman går det självklart bra att byta.

Kontakta oss

Växel: 08–510 62 450
Mejl: info@brackens.se
Fax: 08-510 60 352

Adress: Grimstagatan 160, 162 58, Vällingby

Öppettider (hemtjänst): 07:00-17:00

Vid akuta tillfällen kontakta jouren på telefonnummer: 072–9345005

Firoze Kordbache
VD / Verksamhetschef / Sjuksköterska

0735-31 39 59
info@shanaromsorg.se

Marie Hermanson
Samordnare

0709-23 57 08
marie@shanaromsorg.se

Zivar Ghassemi
Administrator

0709-21 88 21
zibe@shanaromsorg.se

Senait Gebremichael
Redovisningsansvarig

0709-23 47 16
senait@shanaromsorg.se

Yohannes Abrha
Fackombud

0733-21 04 95

Shanar Kordbache
Operativchef

0739-56 71 88
shanar.kordbache@shanaromsorg.se