Kvalificerat vård i ditt eget hem

Shanar tillhandahåller hemvård och service av hög kvalitet som är individ anpassat för att tillgodose dina behov och ge dig möjlighet att bo med värdighet och komfort i ditt eget hem.

Vi önskar er varmt välkomna!

Referens

Shanar personal är mycket professionella, förståelse och bra på att hjälpa min familj, de var villiga att gå det extra steget och kan bli kontaktade alla timmar dynget runt. Jag var förvånad över hur snabbt Shanar kunde få en vårdgivare till mina farföräldrars hem och hjälpa dem omedelbart. De gick igenom processen att hitta en kvalitet vårdgivare som specifikt passar mina farföräldrars personlighet och behov. Det var en effektiv process.

– Går det extra steget med sina kunder för att tillhandahålla högkvalitativa vårdgivare, vilket är ovanligt i många företag idag. De ger en personlig, praktisk relation med varje person de vårdar – från och med den första dagen som vårdgivaren arbetar med brukaren.

– Homa. CH –

Vad är hemtjänst?

20130201_174231Den som inte klarar sig själv hemma på grund av t.ex. ålder, sjukdom eller funktionshinder kan beviljas hemtjänst.

Hemtjänsten ska ge det stöd som behövs för ett bra liv hemma. Vissa kanske bara behöver stöd någon gång i månaden eller veckan, andra kanske behöver hjälp med olika saker varje dag. Det är alltid kundens behov och önskemål som styr över hur många timmar hemtjänst man får och vad man får hjälp med. Beslutet om hemtjänst görs av en biståndshandläggare hos kommunen.

Shanar tillhandahåller service av hög kvalitet hemvård som är individualiserad för att tillgodose dina behov och ger dig möjlighet att bo med värdighet och komfort i ditt eget hem. Shanar erbjuder vård på ditt språk som präglas av omtanke, respekt och kunskap med hänsyn till din kultur. Shanar personal har kompetens inom psykisk funktionsnedsättning, demens, missbruk, palliativ vård, massage och matlagning. Shanar hemtjänst utför alla hjälpinsatser som du blivit beviljats enligt biståndsbeslut t.ex.

 • säkerhet övervakning (trygghetslarma)
 • personlig hygien
 • inköp
 • städning,
 • matlagning
 • avlösning
 • promenader
 • sportaktivitet
 • telesamtal m.m
 • Postärende
 • Sällskap

Referens

Jag är mycket nöjd med Shanar Vård och Omsorg som företag. Jag blir bemött på ett respektfullt sätt och stödet som jag får är utifrån mina behov och intressen”

– M.Mortazavi –

Hur blir jag beviljad hemtjänst?

Om du är i behov av stöd och hjälp ska du först kontakta jourbiståndshandläggare din kommun eller äldre direkt för att bli hänvisad till en biståndshandläggare. Biståndshandläggaren bokar tid och gör ett hembesök och prövning för att se vilka hjälp och insatser du behöver och i vilken omfattning av Omsorg du har rätt till.

Referens

Jag fick mycket bra bemötande när jag kontaktade Shanar Vård och Omsorg. Det kändes bra redan från dag ett.

– Vänliga Hälsningar / Mehrangiz –

Vad innebär kundval?

Välja Shanar Vård & Omsorg som samordnare

20130201_174404Många kommuner i Sverige har infört kundval inom hemtjänsten. Detta innebär att du bestämmer vem som ska vara samordnare hos dig. Vi är ett av de privata företag ni kan välja som utförare i kommunen.

Så går det till

Om du har blivit beviljad hemtjänst väljer du en utförare och din hemtjänstavgift påverkas inte utan du betalar samma avgift till kommunen. Kontakta gärna din biståndshandläggare för mer information.

Oss kan du kontakta helt förutsättningslöst så tar vi emot dina önskemål och gör en bedömning av hur vi kan leva upp till dem

Vad innebär kundval (LOV) för mig?

Kundvalssystemet innebär att du som kund har rätt att

välja vem du vill ska utföra hemtjänst-, avlösnings- och ledsagningsinsatser. Du kan själv välja utförare av hemtjänst, kommunens Godkända utförare, privata eller kommunala företag.

Shanar AB är en av dina valbara godkända utförare

Glöm inte att du har rätt i att byta din utförare

Om du inte är nöjd med….

Du kan ringa eller skicka e-post.

Växel: 08- 51062450
Mobil: 073-5313959
E-post: info@shanaromsorg.se

Vi önskar Er varmt välkommna!

Vilken hjälp kan du få inom hemtjänsten?

Service som erbjuds

Det kan vara allt ifrån servicetjänster några timmar per månad till omfattande omvårdnad med insatser flera gånger per dygn

Lätt hushållning och matlagning kan bli frustrerande uppgifter till dem som drabbats av åldrande. Shanar ger stöd för många dagliga aktiviteter, samt grundläggande freds-of-mind tjänster

 • Säkerhet övervakning (trygghetsarm)
 • Socialisering och sällskap
 • Matlagning
 • Tvättservice
 • Personlig hygien
 • Inköp
 • Städning,
 • Avlösning för anhörigvårdare & stöd
 • promenader& sportaktivitet
 • Följeslagare till vårdcentral, läkare, tandläkare med mera
 • Telesamtal m.m
 • Postärende

Referens

Alla dina vårdgivare har varit mycket tillmötesgående och har haft en omtänksam och uppmuntrande attityd. Det betyder så mycket. Keep it up!
Din vårdgivare var fantastisk! Detta var första gången för oss att ha hemvård och hon gjorde så att vi trivsdes.

– Från M.M –

Demensvård

Att vårda en person med demens kan ge både glädje och sorg

Det kan ofta vara svårt att avgöra när åldrandet påverkar en familjemedlem. Ignorera inte varningssignaler, eftersom små saker kan lägga upp till en större utmaning otroligt snabbt. Om du märker vissa förändringar hos din kära, kan det vara dags att söka hjälp utifrån:

 • Förändringar i relationer med familj och vänner.
 • Utträde ur sociala interaktioner.
 • Ovanligt beteende, såsom ökad agitation, talar högt eller lite eller pratar inte alls.
 • Att försumma personlig vård, såsom hygien eller näring.
 • Tecken på glömska, såsom högar av oöppnad post, otvättad tvätt och brända eller smutsig kokkärl.
 • Misskötsel av ekonomin, såsom obetalda räkningar eller ovanliga köp.

Den enskilde vårdtagaren står alltid i fokus hos oss på Shanar Vård & Omsorg

Shanar Vård & Omsorg har en speciell utbildad hemtjänstgrupp med inriktning på demensdiagnos. I teamet ingår demenssjuksköterska, undersköterskor och vårdbiträden. Teamet finns tillgängligt från kl 8.00 på morgonen till kl 19 på kvällen.

Syftet är att ge personer med demens bättre omvårdnad, större trygghet och därmed ökade förutsättningar att bo kvar i det egna hemmet.

Bemötande

För att våra brukare med demens ska få behålla sitt människovärde är bemötandet viktigt. Vi på Shanar Vård & Omsorg anser att få och kända ansikten runt vårdtagaren är särskilt viktigt vid demens.

God kvalitet för våra brukare med demensdiagnos innebär

 • Att bli respektfullt bemött.
 • Personalen känner till brukarens levnadshistoria.
 • Personaltätheten är tillräcklig så att någon alltid finns till hands.
 • Anhöriga och deras kunskap ses som en resurs.
 • Känna sig delaktig i gemenskapen.
 • Att få en bättre och mer meningsfull vardag.
 • Personal hjälper till att få komma ut alla årstider.
 • Att få delta i de dagliga sysslorna efter egen förmåga.
 • Att få ha en så hemlik och lugn miljö som möjligt.
 • Få näringsriktig mat och tillräckligt med dryck.
 • Måltiderna ska vara lugna och sköna stunder och personalen försöka sitta med i möjligaste mån.
 • Måltider och matning måste få ta sin tid. Shanars personal kan genom olika utbildningar och kurser laga mat från olika kulturer med inriktning på din religion.

Stöd till anhöriga och närstående
Att vara anhörig till en person med demensdiagnos kan vara tungt och svårt på många sätt, men kan med rätt stöd kännas meningsfullt och tillfredsställande.

Som närstående får du en egen kontaktperson i demensteamet. Det är viktigt med kontinuitet med kontaktpersonen och andra ansvariga för att få information och kunna utvärdera omvårdnaden.

God kvalitet för anhöriga/närstående innebär

 • Att bli erbjuden en egen kontaktperson.
 • Att ha någon att prata med som förstår och har tid.
 • Bli erbjuden att träffa anhöriga i samma situation.
 • Att lätt kunna nå ansvarig chef på Shanar Vård & Omsorg för frågor och funderingar.
 • Vi försöker alltid ge den hjälp som behövs.
 • Vi ger information om kommunens lagar om avlösning.
 • Att få medverka i omvårdnadsplaneringen och att man i möjligaste mån tar hänsyn till anhörigas synpunkter.
 • Att få delta i föreläsningar
 • Massage. Hos Shanar Vård & Omsorg får du som anhörig kostnadsfri massage.

Referens

Det är så fantastikt att få känna oss lugna och trygga även som angöriga, vi är väldigt nöjda med hjälp och service som min mor får av omvårdnadspersonalen. Min mor är trygga händer och det känns så härlig.

– Anhörig. Maryam S. –

Vi är mycket nöjda med Shanar tjänster. Allt går bra och vår vårdgivare är trevlig och arbetar snabbt men grundligt. Vår vårdgivare är helt enkelt fantastiskt och alltid arbetar med ett leende. Shanar flexibilitet och schemat behagar oss mycket och vi är mycket nöjda med deras tjänster.

– Ghamar. A & Katayon. B. –

Palliativ vård

För oss på Shanar Vård & Omsorg är det viktigt att se till hela människan och att det finns en valfrihet för brukaren att välja var han/hon vill bli vårdad den sista delen av sitt liv!

Till dig som behöver palliativ vård i hemmet erbjuder Shanar Vård & Omsorg en aktiv helhetsvård med den bästa möjliga livskvalitet på alla plan.

Målsättningen för oss är att lindra, stödja och underlätta livet för dig och hjälper dig att ta vara på dina friska resurser.

Din trygghet är mycket viktig för oss och kan uppfattas högst individuellt. Vår personal är lyhörd för dina önskemål och behov. Vår ambition är att kommunikationsvägarna ska vara snabba och korta. Du står alltid i centrum

Hur vi på Shanar Vård & Omsorg praktiskt arbetar med palliativ vård vid livets slut

 • Personalen visar respekt för den enskildes integritet och lyssnar aktivt och tar hänsyn till den enskildes synpunkter.
 • Brukaren ska själv få välja var hon/han vårdas sista delen av sitt liv.
 • En individuell omvårdnadsplan upprättas i samråd mellan vårdtagare, anhöriga och ansvarig personal.
 • Punktlighet är att visa hänsyn och respekt och gott bemötande.
 • Som brukare får du en kontaktperson som ansvarar för att den högsta kvaliteten i vården uppnås genom att fungera som en länk mellan den enskilde, närstående och övrig personal.
 • Verksamheten ska sträva efter en god personalkontinuitet.
 • Hos oss har vi en bemötandepolicy som värdegrund och som omfattar all personal.
 • God och näringsriktig mat är viktigt. Vi på Shanar Vård & Omsorg kan erbjuda speciell mat med inriktning på kultur och/eller religion.
 • Vi respekterar egna religiösa/kulturella symboler.
 • På Shanar Vård & Omsorg erbjuder vi personal på ditt eget språk och respekterar familjemönster och vanor.
 • Våra undersköterskor skapar en harmonisk miljö och en trivsam atmosfär.
 • Varje brukare har en egen omvårdnadspärm där allt dokumenteras kontinuerligt.

Vi lovar när du väljer oss

 • Snabba insatser.
 • Vi håller tider.
 • Vi meddelar vem som kommer.
 • Vi bär synlig identitetsbricka.
 • Vi ringer på dörren och hanterar nycklar på säkert sätt.
 • God tillgänglighet.
 • Trygghetslarmet besvaras snabbt.

Stöd till anhöriga och närstående

Anhöriga är alltid en resurs. Många anhöriga kämpar i det tysta för att nära och kära ska få ett bra liv.

Vi på Shanar Vård & Omsorg vill ta vara på dina kunskaper och resurser och ge stöd och vägledning i omhändertagandet av den anhörige/närstående. Detta är speciellt viktigt i den palliativa vården.

Shanar Vård & Omsorg erbjuder:

 • En kontaktperson som kan ge dig stöd och information.
 • En träffpunkt där du kan möta andra anhöriga i liknande situation.
 • Enskilda stödsamtal samt hembesök.
 • Föreläsningar och kurser.
 • Vi ger dig information om kommunens regler om avlösning.
 • Att lätt kunna nå ansvarig på Shanar Vård & Omsorg för frågor och funderingar.
 • Att medverka i omvårdnadsplaneringen.
 • Massage. Hos oss på Shanar Vård & Omsorg får du som anhörig kostnadsfri massage.

Förenta Nationernas riktlinjer och rättigheter inom palliativ vård:

 • Jag har rätt att bli behandlad som en levande människa fram till min sista dag.
 • Jag har rätt att upprätthålla hoppet oavsett om målet för detta förändrar sig.
 • Jag har rätt till vård och omsorg från dem som upprätthåller mitt hopp även om det förändrar sig.
 • Jag har rätt att ge uttryck för mina känslor om min förestående död på mitt eget sätt.
 • Jag har rätt att delta i avgöranden som gäller min egen vård.
 • Jag har rätt att förvänta fortsatt medicinsk behandling och vård även om målet inte längre är bot utan välbefinnande.
 • Jag har rätt att inte dö ensam.
 • Jag har rätt att vara fri från smärta.
 • Jag har rätt att få ärliga svar på mina frågor.
 • Jag har rätt att inte bli förd bakom ljuset.
 • Jag har rätt att få hjälp av och för min familj att acceptera min död.
 • Jag har rätt att få dö i frid och med värdighet.
 • Jag har rätt att behålla min individualitet och inte fördömas för mina avgöranden om de går emot andras uppfattningar.
 • Jag har rätt att samtala om och ge uttryck för mina religiösa och/eller andliga upplevelser oavsett vad de betyder för andra.
 • Jag har rätt att förvänta att den mänskliga kroppens okränkbarhet respekteras efter döden.
 • Jag har rätt att bli vårdad av omsorgsfulla, medkännande, kunniga människor som försöker förstå mina behov och som upplever det givande att hjälpa mig till att möta min död.

Referens

Jag vill tacka Er Shanar för att ni har hjälpt att ta hand om min mor när hon inte orkade längre ta hand om sig själv. Hon har två vårdtagare som heter Saba och Mahnaz och som är helt underbara.

– Shahram. Kh –

Missbrukarvård

På Shanar Vård och Omsorg AB har vi ambitionen att mötas i ögonhöjd. Shanar är din kompis som kan hjälpa dig till ett gott liv genom att uppnå hög livskvalitet. Hos oss är vi övertygade om att personliga relationer är grunden till förändring och ett värdigt liv. Vi tror att varje människa är skapad med förmåga till kreativitet och omsorg. Vi utgår så långt som möjligt från det positiva och friska hos varje individ. Målsättningen är att hjälpa personen till ett så bra liv som möjligt utifrån de individuella förutsättningarna och behoven. Vi vill att varje brukare ska känna sig välkommen och få ett positivt bemötande oavsett livssituation och yttre omständigheter så tveka därför inte att ta kontakt med oss.

På Shanar Vård & Omsorg har vi personal som har arbetat länge med missbrukare och har stor erfarenhet av det. På så sätt kan vi alltid se till att du får ett respektfullt bemötande fritt från fördomar och förutfattade meningar om missbruksproblematiken och om missbrukares personlighets- och karaktärsdrag.

 • På Shanar Vård & Omsorg kan vi erbjuda samtal samt råd och stöd av personal med stor erfarenhet på området. Du bestämmer själv när på dagen detta ska ske.
 • Vi kan även ge tips på guidning till olika ideella organisationer hos vilka du kan äta billigt, eventuellt få matlåda med hem.
 • Du kan också få information om utflykter och andra aktiviteter.
 • Hos dessa organisationer kan du även få gratis kläder samt social samvaro med andra i samma situation och även få råd och stöd av personalen där.
 • Vi kan även ge vägledning och råd vad gäller de olika former av behandling som finns tillgängliga.
 • Genom den hjälp du kan få här på Shanar Vård & Omsorg kommer din livssituation att underlättas. Det kommer att ske genom att vi ser till att du får näringsrik mat, matlagningstips och recept, få hjälp med inköp, postärenden, städning, tvätt samt att du får hjälp med att sköta din personliga hygien.
 • Du står i centrum för oss och för att underlätta hanteringen av alla aktiviteter som vi kan hjälpa dig med och vilka dagar och tider du önskar ha hjälp så schemalägger vi dem helt enligt dina önskemål.

Referens

Mammas personal är uppmärksamma, omtänksamma, personliga och professionella. All omsorg Mamma någonsin kunde begära fick Hon.