Vår vision

Shanar skall vara ett av Sveriges ledande företag inom branschen Vård & Omsorg med god kvalitet och trygghet. Shanar önskar att alla sina kunder och anställda skall känna en stolthet att tillhöra företaget.

  • Alla har rätt till ett bra och självständig liv!
  • Tänka nytt – Utnyttja resurserna effektivt

Verksamhetsidé

Vår verksamhetside´ utgår från människans olika behov, livsskeenden och livsförhållanden.

Värdegrund

Enkelhet , Öppenhet , Respekt, Omtanke och delaktighet präglar den vård vi ger.

Enkelhet- Vi är tydliga och förtroendeskapande.Våra ledord är ett respektfullt bemötande, delaktighet och omtanke.
Öppenhet- Vi delar med er av vår kunskap och är öppna för nya intryck och förändringar.
Respekt- Med respekt för varandras roller och uppfattningar samarbetar vi mot gemensamma mål.

Omtanke och delaktighet – bygger på alla människors lika värde ”Vi ser till hela människan, vem hon är, vad hon tycker om.” Vi informerar våra brukare om deras rättigheter och ger stöd i deras vardag för att de ska kunna leva ett självständigt liv utan begränsningar.