Sociala aktiviteter

Sociala aktiviteter skapar en bättre arbetsklimat

Att umgås med kollegor utanför arbetstid, stärker gemenskapen och skapar en bättre arbetsklimat. Vi ser gärna att vår personal träffas för afterwork, träning och diverse kulturella aktiviteter ihop.

Vi på Shanar värnar om att tillsammans skapa en bra, trygg och trivsam arbetsmiljö

1_bild-1 20130705_182153