Ledning och organisation

Shanar verksamhet är ett mångkulturellt Vård och Omsorgs företag och verksamhetsiden utgår ifrån människans olika behov, livsskeden och livsförhållanden.

Det är stiftelsens högsta beslutande organ.

Verksamheten är organiserad i 5 olika områden: Hemtjänst, Ledsagning, avlösarservice, Hushåll-näratjänster, Laserbehandling

Processorienterat arbetssätt

 • Forskning, utveckling
 • Delaktiga medarbetare
 • Affärsmässigt agerande

De fyra stabsfunktionerna (ekonomi, information, IT och personal) arbetar koncernövergripanden. Idag har Shanar drygt 42 medarbetar

Styrdokument

 • Socialtjänst lagen (SOL)
 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 • Hälso- och sjukvårdslagen
 • Arbetsmiljöpolicy
 • Företags policy
 • Hygien policy . Kost och mat policy . Alkohol- och drogpolicy

Vår verksamhet

Enheten ligger i Västerort, Vällingby

På enheten arbetar yrkeskategorier:

Sjuksköterska, socionom, undersköterkor, vårdbiträde, personlig Assistant, kontorist

 • VD som informatör/verksamhetschef och enhetschef som både är ansvariga för daglig ledning och att insatser sker på ett tryggt och säkert sätt.
 • En ekonomichef som är ansvarig för budgetplanering.
 • Verksamhetschef tillsammans med enhetschef samt gruppledare bildar en ledningsgrupp som har möte varje onsdag för att planera och gå igenom veckan som har gått, följer upp och strukturerar verksamheten. En gång i månaden kommer denna grupp ägna sig åt kvalitetsfrågor med fokus på utvekling av den administrativa strukturen.

Shanar består av:

 • Firoze Kordbache, VD
 • Shanar Kordbache Suppleant, Vice VD
 • Firoze Kordbache, Verksamhetschef
 • Shanar Kordbache, kvalitetsansvarig
 • Neda Fardin, Löneansvarig
 • Fredrik Lundberg, Revisor