Miljö

Shanar Vård och Omsorgs arbetsmiljöarbete syftar till att skapa och utveckla en god och effektiv verksamhet.

En bra arbetsmiljö bidrar till attraktiva, utvecklande och hälsofrämjande arbetsplatser som tillvaratar medarbetarnas olika kompetens och föruttsättningar vilket ger möjligheter till ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Ett hälsofrämjande och systematiskt arbetsmiljöarbete med engagerade och ansvarstagande medarbetare och ledare stärker tryggheten och kvaliten i företaget.