Kvalité

Kvalitet är ett begrepp som rymmer stor tolkningsfrihet och med stor säkerhet upplevs kvalitet olika sätt av enskilda individer.

Kvalitetskrav:

Hur vi på Shanar Vård och Omsorg säkerställer kvaliteten i vård och omsorgsarbetet

Vårt företag bedrivs utifrån vård- och omsorgsuppdrag och värdegrunder. Vi strävar ständigt efter ett kvalitésäkert arbetssätt av våra tjänster. All personal hos oss har ett gemensamt uppdrag för att säkra och utveckla kvalitén så att brukare upplever sig trygg och nöjd med stödet. Vi på Shanar Vård och Omsorg ser också till att säkerställa kvaliteten på vårt omsorgsarbete gentemot våra brukare genom att alltid se till att rekrytera den personal vars utbildning, erfarenhet och karaktärsegenskaper stämmer väl överens med brukarens behov. Som ett led i kompetensutvecklingen vad gäller personalen på Shanar Vård och Omsorg har vi även kurser i matlagning och i handledningssyfte utvecklingssamtal med våra medarbetare samt beteendeterapi och kurs i gott bemötande gentemot våra brukare. Vårt kvalitetsarbete bygger på en strävan efter bättre kvalitetsnormer som genomsyrar hela företaget. Vi arbetar utifrån brukarperspektiv och med detta menar vi att brukarens behov och önskemål alltid kommer i första hand.

För att säkerställa kvalitén i vården och omsorgen använder vi oss av kvalitetsmätningar. Genom våra enkäter får vi fram brukares upplevelser av våra tjänster som utförs. En gång per månad har vi enkät och utvärdering för mat som brukare har fått under månaden. För att också säkerställa trivseln och kvalitén har vi en enkät till personal, för att kunna mäta personalens upplevelser i arbetsplatsen och relation mellan de och ledningen i arbetet. Det är viktigt att våra brukare och vår personal trivs och är nöjda hos oss.

Vi ser synpunkter och eventuella klagomål som hjälp till att förbättra och utveckla vårt företag till en bättre Vård och Omsorg.

För oss är det viktigt att våra brukare är nöjda och mår bra med våra tjänster och vi lägger en stor vikt i hur du trivs hos oss. Bemötande, trygghet, tillgänglighet, inflytande och rätt information är starka komponenter som genomsyrar hela företaget. Vi strävar ständigt efter ett helhetssyn kring styrning, ledning och uppföljning för att nå en säker kvalite i alla våra tjänster vi erbjuder. Tillsammans med dig gör vi upp vilka insatser som passar våra brukare. Kvalitetsarbetet bygger på en ständig strävan efter bättre kvalitetsnormer som genomsyrar hela företaget. Shanar Vård och Omsorg arbetar utifrån ett brukarfokuserat perspektiv och med detta menar vi att brukarens behov och önskemål kommer alltid i första hand.

Kvalitet för brukare

Det systematiska och ständig fortlöpande kvalitetsarbete inom vår verksamhet sker på genomföljande steg:

Det är viktigt att våra brukare upplever

 • Självbestämmande och valfrihet
 • Förhållningssätt och bemötande
 • Omtanke
 • Kontinuitet
 • Inflytande och delaktighet
 • Punktlighet
 • Tillgänglighet

Vårt löfte till dig

Det är vårt uppdrag, vårt löfte och vårt privilegium att ge den högsta standarden av omsorg och medkänsla till våra brukare.

Vårt mål är att förenkla din vardag från stress till lugn och ro. Vår ambition är att försöka skapa en levande, lugn och harmonisk atmosfär i ditt hem.

För din trygghet

 • God tillgänglighet

Du eller dina närstående kan kontakta oss när som helst. Shanars chefer och jour är tillgänglig 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, 365 dagar om året.

 • Vi bär synlig identitetsbricka
 • Vi har tystnadsplikt
 • Snabba start vid insatser och snabbt hantering vid klagamål
 • Individuell planering
 • Vi håller tider
 • Vi erbjuder alltid samma persoanl
 • Vid närvaro av ordinarie personal, skickar vi den personal som har besökt dig i första samtalet och vi meddelar alltid vem som kommer
 • Vi ringer på dörren och hanterar nycklar på säkert sätt
 • Trygghetslarmet besvaras snabbt
 • Vi ger vård på ditt språk med hänsyn till din kultur
 • Vid inköp hantera personal dina pengar på ett säkert sätt och redovisa inköpen till dig eller din närstående

Vår anställda genomgår en Screening system inför varje brukare för att säkerställa att den personen är kapabel att hantera de problem/sjukdomar och behov som brukare har och personalen har den utbildning, erfarenhet och kompetens som verksamheten kräver.

Lyhördhet och empati är viktigt hos oss då det är lika viktigt som att vara handlingskraftig och flexibel

Varmt välkomna!

Hur vi arbetar

Ett helhetssyn genom hela företaget

Vi utgår ifrån ett hehetssyn där respekt, lyhördhet och empati genomsyrar vårt arbetsätt i allt vi gör. För oss är det också viktigt att vi är handlingskraftiga och flexibla.

Personalkontinuiteten är hög, vi har inte funnits så länge men de flesta av våra anställda har arbetat sedan starten och har inga planer på att sluta. Vad gäller kontaktpersoner/stödpersoner så rekryterar vi dessa utifrån deras kompetens samt vilka anses som mest lämpliga. Detta sker alltid i överenskommelse med brukaren.

Referens

Jag blev genast imponerad av varm och vänlig atmosfär på kontoret av verksamhetschefen. Jag kände mig väldigt hemma med henne och mycket till mods. [De vårdgivarna] är inte bara anställda. Vi är en familj och ett team. Vi stödjer och hjälper varandra, och likaså får vi stöd av verksamhetschefen. Hon är alltid där för att uppmuntra oss att växa i vår erfarenhet och kunskap.

– Personal, Milad –

Det första samtalet och Möte

Från det ögonblick vi får beställning från din kommun, kontaktar vi dig och bokar ett hembesök. På det första samtalet, ställer vi frågor för att bilda en grundläggande behovsbedömning.

Efter samtalet, sätter vi upp en ny tid för hembesök med dig och resten av din familj – inklusive den familjemedlem som i slutändan kan dra nytta av vår vård i ditt hem (om du vill). Detta besök ger oss möjlighet att samla in ännu mer information för att du ska få en bättre vård och omsorg.

Du och Shanar chefer väljer din personal

Efter första samtalet, börjar vi vårt sökande efter den mest lämpliga vårdgivare att genomföra vården. Vårt system utgår från en matchning, genom att titta på hela din situation, vårdgivare och vårdtagare. Det är viktigt för Shanar att kunderna själva tar beslut att välja sina personal och detta genom att samarbeta med flera personal under 2 veckor och sedan får en av de bli ordinarie personal för de. Självklart, om det någonsin uppkommer några farhågor om en viss vårdgivare, kan vi söka efter och ge en ersättning på mycket kort tid från våra försäkringar. Du har rätt att byta personal utifrån dina önskemål och behov.

Shanar Supervision

Våra vårdgivare håller omfattande anteckningar om den vård de tillhandahåller. Dessa anteckningar hålls i en pärm hos dig eller hos din närmaste anhörige. Dessa antecknar behandlar de insatser, hjälp och stöd du får av vårdgivarna. Våra chefer gör regelbundna anmälda besök hos dig för att säkerställa att de följer detaljerna i din vårdplan.

Referens

Vård och omsorg service kan inte vara bättre. Shanar vet vad som behövs och arbetar effektivt. Deras resultat är utmärkt, och de täcker allt de gör och det man behöver. De vårdgivare från Shanar är bra följeslagare, och jag skulle gärna rekommendera Shanar till alla som behöver omsorg.

Shanar vårdplan

Vi på Shanar Vård och Omsorg ser till att alla våra brukare innehar en Vårdplan som upprättas utifrån brukarens behov och önskemål. Vårdplan är ett levande dokument som ändras utifrån brukarens behov och välmående.

Med Shanar kommer du som brukare alltid få veta vilken hjälp och tjänster som tillhandahålls till dig och din anhörig. Efter vårt första möte, utvecklar vi en anpassad vårdplan. Denna plan är anpassad till dig och din närmaste anöriges specifika behov.Vi gör också detaljerade rekommendationer om exakt vilken typ av hjälpmedel som vi tillsammans med dig anser skulle gynna dig. Vi arrangerar sedan en uppföljande möte med dig för att gå genom vårdplan och justerar eventuella ändringar som du tycker passar dig bäst och sen godkänner du din vårdplan.

Shanar tillsyn

För att säkerställa kvalitén i vården och omsorgen använder vi oss av kvalitetsmätningar. Genom våra enkäter får vi fram brukares upplevelser av våra tjänster som utförs. En gång per månad har vi enkät och utvärdering för mat som brukare har fått under månaden. För att också säkerställa trivseln och kvalitén har vi en enkät till personal, för att kunna mäta personalens upplevelser i arbetsplatsen och relation mellan de och ledningen i arbetet. Det är viktigt att våra brukare och vår personal trivs och är nöjda hos oss.

Egenkontrollen är den verksamhetsansvariges egna verktyg för kvalitetsuppföljning!

Har du synpunkter är du varmt välkommen att kontakta oss på Shanar Vård och Omsorg. Vi ser alla synpunkter som en positiv del i utvecklingen av kvalitetsarbetet i vardagen.