Laserterapi

Smärt- och sårbehandling

Vi anser att kunskap är viktig.

Laserterapi är en av de snabbast växande behandlingsmetoderna inom elektroterapi och sannlikt den mest komplexa vad gäller mekanismer och indikationer.

Laserterapi är en unik teknik som hjälper människor att bli av med sina inflammatoriska smärtor utan biverkningar. Våra tjänster utförs av certifierad laserterapeut och irradia laserapparater med högsta kvalitet.

Laserbehandling påverkar:

  • immunförsvaret lokalt
  • blodcirkulationen
  • behandlingen är antiinflammatorisk
  • kan påverka smärttillstånd

Vad man kan behandla

Då laserljus påverkar många olika processer i cellen, bl a inflammatoriska processer och mikrocirkulationen, kan en hel rad vitt skilda tillstånd behandlas. Exempel på typiska ”laserproblem” är: problem i rygg, nacke, axlar och knän, vissa reumatiska problem, artros, idrottsskador, nervinflammation, herpes, venösa bensår, liggsår.

Vid behandling av sådana problem där man vet att lågeffektlaser ger god effekt, räknar man med att ca 75-90% blir helt bra eller mycket bättre förutsatt att rätt laser används och att terapeuten har goda kunskaper.

Andra exempel på problem som går att behandla men där chansen att bli bra uppgår till omkring 50% är: psoriasis, hand och fotvårtor hos vuxna, ”frozen shoulder”,after, sinusit,migrän, herpes, acne och hår avfall.

Gör det ont?
Nej, snarare tvärt om, laserbehandling upplevs av de flesta som mycket avslappnande behandlingssätt.

För att få goda effekter av en behandling krävs tre saker God kunskap hos terapeuten, ett bra laserinstrument av rätt laservåglängd och en korrekt diagnos. Det finns även olika behandlingsparametrar att överväga. Vid behandling med en lågeffektslaser gäller att välja dessa parametrar någorlunda rätt. Exempel på sådana parametrar är: laservåglängd, dosstorlek, behandlingstäthet, effekttäthet, pulsfrekvens och behandlingsmetodik.

Det är tyvärr alltför vanligt med terapeuter som inte bara saknar medicinsk kunskap, utan ofta inte ens vet vad de har för lasertyp, vad som menas med våglängd, uteffekt eller vad behandlingsdos innebär

Man brukar behandla tätare i början av en behandlingsperiod (i regel varannan – var 7:e dag) och sedan med längre intervall när läkningen kommer igång. Det kan behövas 5-10 behandlingar beroende på patientens mottaglighet, på typen av problem och på hur länge problemet funnits. Kroniska problem kräver i regel fler behandlingar än akuta.

Förekommer biverkningar?

Nej. Men två saker kan inträffa. Vid behandling av kroniska problem kan en smärta öka eller uppträda 6 – 24 timmar efter en behandling. Detta beror på att laserljuset sätter igång läkningsprocesser. Smärtan beror på att det kroniska problemet ”akutiseras”. Detta är i princip en bra reaktion, för då vet man att patienten reagerar på behandlingen och det gör inte alla. Se nedan. Smärtan brukar gå över efter någon dag men kan i enstaka fall stanna längre. Det andra som kan hända är att en smärta försvinner efter behandlingen. Laserljuset kan ibland nämligen ge en direkt smärtlindring. Då är det viktigt att veta att, om smärtan kommer från en skada i sena eller muskelfäste eller led så hindrar den en överbelastning genom att det helt enkelt gör ont om man belastar. Om smärtan försvinner efter en behandling så kan laserns smärtlindrande effekt leda till överbelastning med en försämring som följd. Det är därför viktigt att patienten inte belastar leden, senan etc innan terapeuten ger klartecken.

Hur ofta och hur många gånger ska behandlas?

Man brukar behandla tätare i början (var 2:e – var 7:e dag) och sedan med allt längre intervall när läkningen kommer igång. En behandlingsomgång kan sträcka sig över 1 – 15 behandlingar beroende på patientens mottaglighet och på hur länge problemet funnits samt typen av problem. Kroniska problem kräver i regel fler behandlingar än akuta problem och skador.

Risker

Lågeffektlaser använd av utbildad personal är helt ofarlig. Skyddsglasögon behövs i regel inte. Behandling med lågeffektslaser kan inte förorsaka eller förvärra cancer. Laserljuset kan inte heller skada foster eller vitala organ i kroppen. Det gör heller inget om man har metall, pacemaker eller konstgjort material inopererat. Men det är viktigt att man vid skada eller sjukdomstillstånd först går till läkare och får en diagnos så att man vet vad som skall behandlas.

För rätt behandling– gratis konsultation!

Vi har fått goda resultat och nöjda kunder angående inflammatoriska smärtor och håravfall med laserbehandling.

Vi önskar er varmt välkomna!