Avlösning & Stöd till Anhöriga

Du behöver inte bära allt ansvar själv!

Sedan 1 juli 2009 finns en lag som säger att kommunen ska erbjuda stöd till den som vårdar närstående som är långvarigt sjuka, äldre eller de som har funktionsnedsättning.

Avgiftsfri avlösning

Avlösning är ett anhörigstöd för att stödja och skapa trygghet. Avlösning erbjuds när man i det egna hemmet vårdar någon över 21 år. Avlösningen utformas utifrån familjens önskemål och behov, individuellt i hemmet eller genom deltagande i gruppavlösning. Särkskilt anställda anhörigstödjare utför avlösningen. Avgiftsfri avlösning omfattar upp till 24 timmar per månad och familj under dagtid, kväll och helg.

Hur söker man stöd?

Ring till kommunens växel och be att få tala med anhörigkonsulent eller anhörigsamordnare (person med särskilt ansvar för anhörigstöd).

Eller med en biståndshandläggare.

Ett gott anhörigstöd förebygger ohälsa.

Vi vill samarbeta med Dig, tveka inte att ta kontakt!

Referens

Thank u so much for being an amazing person Firozeh,I really appreciate all the help u do for my Family.
Thanks!