Shanar anhörigombud

Nu satsar vi mer kompetens på anhörigstöd!

Anhöriga är en resurs. Många anhöriga kämpar, ofta i det tysta, för att deras nära och kära ska ha ett bra liv. Kommunen har skyldighet att ge stöd och service till dessa personer. Eftersom ingen situation är den andra lik kan olika anhöriggrupper behöva olika former av stöd. Syftet med anhörigstöd är att förebygga ohälsa för att på så sätt kunna erbjuda en ökad livskvalitet för båda parter.

Vår värdegrund för dig som anhörig ska vara:

 • Flexibilitet
 • Frivillighet
 • God kvalitet
 • Individuell anpassning
 • Delaktighet

Shanar anhörigstöd

Det skänker både glädje och trygghet att hjälpa en närstående, men det kan även skapa känslor av oro och trötthet. Du som hjälper och stödjer en make, maka, förälder, barn, syskon, vän eller granne kan själv behöva stöd. Shanar finns för att stärka dig som anhörig genom gemenskap, kunskap och aktivitet. Till Shanar kan du komma för att dricka en kopp kaffe, vila, få en pratstund och råd. Här träffar du anhörigvägledare som är sjuksköterska eller undersköterskor med specialkompetens inom anhörigområdet, och hjälper dig att vända dig till anhörigkonsulenten.

Vilket stöd du kan få av anhörigvägledare

Anhörigvägledare är sjuksköterska, undersköterskor som har ett stort intresse av och har fått fortbildning i ämnen som har med anhörig/närståendestöd att göra.

Shanar erbjuder:

 • Kontakt person – Ger dig stöd och information
 • Träffpunkt
 • Enskilda stödsamtal samt hembesök
 • Föreläsning
 • Massage: Hos oss bjuder vi massage (kostnadsfri för anhöriga).

Anhöriganställning

Som anhörig ger vi dig möjlighet att få anställning hos oss för att genomföra en del av hjälpinsatserna själv. Du blir i så fall anställd på samma villkor som annan personal och arbetar på enlig samma förutsättningar. Du delar arbetet med en kontaktman som utses av Shanar som stödjer dina insatser och bistå vårdtagaren i egenskap av ett erfaret vårdbiträde. Utöver ovanstående, bidrar vi med följande för att en du skall ha möjlighet att genomföra arbetet professionellt:

 • Initial grundutbildning, som innefattar ett vårdbiträdes ABC. Hygien, lyftteknik, dokumentation med bland annat primär demensvård, stroke, palliativ vård, missbrukare, massage, mm
 • Du har en dedikerad handledare från den ordinarie personalen som regelbundet stämmer av hur arbetat går och som finns tillgänglig för frågor.
 • Möjlighet till att gå igenom Shanar praktikprogram. I praktikprogrammet praktiserar du hos ett par av våra kunder samt på vår träffpunkts verksamhet och lär dig hur arbetet bedrivs utan för ditt eget ärende. På så vis tar du del av företagets samlade kompetens och får specialkompetens inom demens, MS, Stroke och psykisksjukdom.

Vad är anhörigstöd? Kommunens anhörigstöd

Anhörigstöd är insatser som syftar till att underlätta för den som har någon närstående som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning vårdas i hemmet. Insatserna kan vara biståndsbedömda eller ges som service.

Anhörigstöd som är biståndsbedömda erbjuds genom insatser som:

 • Avlösning i hemmet
 • Dagverksamhet
 • Korttidsplats/växelvård
 • Hemvårdsbidrag
 • Information om hjälpmedel
 • Individuellt anpassat stöd

Anhörigkonsulent

Till anhörigkonsulenten kan du vända dig för att få svar på dina frågor eller få hjälp till olika kontakter. Du kan få råd och stöd, individuella samtal, hembesök och/eller möjlighet att delta i någon av deras aktiviteter på Växthuset.
Anhörigkonsulenten kan förmedla kontakt med föreningar, frivilligorganisationer och vän

Är du anhörig till en person med funktionsnedsättning?

Du som vårdar eller stödjer en anhörig under 65 år som bor i Stockholm stad: Kontakta oss!

Vi vill utöka vårt kontaktnät till anhörigstödjare och veta vilken form av stöd DU efterfrågar.

Kanske vill du…
… träffa andra i samma situation?
… gå en kurs i förflyttningsteknik?
… lära dig mer om LSS? (lagen om stöd och service till personer med funktionsnedsättning)
… eller kanske något helt annat som bara du vet?

Till oss kan du vända dig för att få svar på frågor eller få hjälp med kontakter.

Vi är intresserade av vad just du vill ha för stöd eller aktivitet. Kontakta oss gärna!

Ring till oss:
Växel: 08 510 624
Jourtelefon: 072 934 50 05
Verksamhetschef: Kobra Kordbache Mobil: 073 531 39 59

Shanar Vård & Omsorg AB
ska vara ett attraktivt, tryggt, tillgängligt och växande företag för alla: brukare, anhöriga och personal!